Tomasz Zdzikot sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

Mariusz Błaszczak, Tomasz Zdzikot; Fot. por. Robert Suchy/CO MON

15 stycznia 2018 roku Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak nominował Tomasza Zdzikota na stanowisko sekretarza stanu w MON. Urodzony w 1979 roku Tomasz Zdzikot, absolwent m.in. Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w latach 2003–2005 był doradcą zastępcy prezydenta m.st. Warszawy, a w 2006 r. zastępcą burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. W latach 2007–2008 był wiceprezesem zarządu spółki Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” SA. Od 2008 r. pracował w Departamencie Prawnym Biura KRRiT. 18 listopada 2015 roku został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 25 października 2017 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.

regulamin

Poprzez kontynuację wyrażasz zgodę na używanie cookies. więcej informacji / more info

Poprzez akceptację wyrażasz zgodę na używanie cookies np. byśmy mogli lepiej dostosować wyświetlanie treści do oczekiwań naszych czytelników. The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij / Close