Potencjał pancerny Ukrainy w przededniu wybuchu wojny w 2014 roku

Jarosław Wolski

rebelianci prorosyjscy

W momencie wybuchu wojny w 2014 roku wojny Siły Zbrojne Ukrainy dysponowały teoretycznie potężnym arsenałem środków bojowych, w tym niemal 4000 czołgów. W praktyce możliwości militarne Ukrainy w czasie walk z lat 2014–2015 – w tym ich potencjał pancerny – były zdecydowanie mniejsze.

W efekcie reform i redukcji z lat 2004–2014 SZ Ukrainy pozostały w przededniu wojny z rozwiniętymi dwiema brygadami pancernymi, sześcioma brygadami zmechanizowanymi, brygadą piechoty górskiej, brygadą obrony wybrzeża, czterema brygadami areomobilnymi, czterema brygadami artylerii i trzema brygadami lotnictwa wojsk lądowych. Łącznie dawało to 22 teoretycznie rozwinięte związki w porównaniu z 42 w 2004 roku. Konieczne jest zaznaczenie, że określenie wymienionych jednostek jako „rozwiniętych” jest mocno na wyrost. Ich ukompletowanie nie miało wiele wspólnego z rozwinięciem mobilizacyjnym. Realnie każda z brygad okazała się zdolna do wystawienia sił nie większych niż niepełna taktyczna grupa batalionowa lub zaledwie kompletna kompanijna grupa taktyczna. Na szczęście Ukraina dysponowała całkiem dobrze zachowanym systemem mobilizacji – stanowił on częściowo relikt po czasach ZSRR i o dziwo nie został zniszczony ani znacznie okrojony w stosunku do swoich pierwotnych możliwości. Mimo masowego wyprzedawania SpW zachowano też na tyle duże jego ilości, że pozwoliły one – w połączeniu ze sprawnym systemem mobilizacji – na uzupełnienie ciężkich strat z lat 2014 i 2015 oraz wystawienie nowych jednostek. Finalnie okazało się, że SZ Ukrainy są w stanie wystawić dodatkowo (ponad stan z 2013 roku) trzy brygady pancerne, osiem brygad zmechanizowanych, cztery brygady zmotoryzowane, dwie brygady piechoty górskiej, cztery brygady aeromobilne, brygadę piechoty morskiej, brygadę lotnictwa wojsk lądowych oraz trzy brygady artylerii. Łącznie zatem armia kadrowa z 2013 roku oraz jej rozwiniecie mobilizacyjne z lat 2014–2017 pozwoliło wystawić łącznie 46 związków taktycznych, czyli osiągnąć stan sprzed dekady. Jest to imponujące osiągnięcie, ale też zapewne kres ukraińskich możliwości – głównie na skutek wyczerpania się zapasów sprzętowych […]

Więcej w numerze Wozów Bojowych Świata poświęconym siłom pancernym biorącym udział w konflikcie na Ukrainie 2014-2015

regulamin

Poprzez kontynuację wyrażasz zgodę na używanie cookies. więcej informacji / more info

Poprzez akceptację wyrażasz zgodę na używanie cookies np. byśmy mogli lepiej dostosować wyświetlanie treści do oczekiwań naszych czytelników. The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij / Close