Rosyjskie zagrożenie

T14 Armata (fot. V. Kuzmin)

Od 2007 roku w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej zachodzą daleko idące zmiany obejmujące m.in. takie dziedziny jak: struktury organizacyjne, sposób użycia sił oraz uzbrojenie, wyposażenie, szkolenie i kwestie socjalne. Daleko idące reformy militarne umożliwiają władzom rosyjskim prowadzenie rewizjonistycznej polityki nie tylko w rejonie tradycyjnej rosyjskiej strefy wpływów, ale również w niedalekiej przyszłości mogą być użyte jako element nacisku na kraje znajdujące się poza nią.

Jedną z najważniejszych zmian w wojskach lądowych jest modernizacja dotychczas wykorzystywanych platform oraz wprowadzenie nowych konstrukcji. Do rangi symbolu tych zmian urosła ciężka gąsienicowa platforma Armata. Zastosowano w niej m.in. bardzo nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony pojazdu, a na jej bazie powstają m.in. czołg T-14, bojowy wóz piechoty (bwp) T-15 i ciężki transporter opancerzony, o czym szerzej można poczytać w numerze specjalnym Wozy Bojowe Świata: Pancerna potęga Rosji (http://sklep.wozybojowe.pl/kategoria/prasa/wozy-bojowe-swiata-numer-specjalny-nr-1-2017-pancerna-potega-rosji). Trwają również prace nad innymi platformami uniwersalnymi – przegubową Arktik, gąsienicową Kurganiec (przeznaczoną dla bwp Kurganiec-25 i dla transportera opancerzonego o tej nazwie) i kołową Bumierang.

Mimo zakrojonej na szeroką skalę modernizacji dane dotyczące rozformowywania jednostek i wymianie sprzętu oraz zastępowaniu go nowszymi konstrukcjami należy traktować bardzo ostrożnie. Wraz z rozpoczęciem konfliktu ukraińskiego nastąpiło bowiem daleko idące  uszczelnienie informacji o sytuacji w armii i wprowadzanych zmianach. Pojawiły się również liczne materiały o charakterze dezinformacyjnym. Powoduje to, że wbrew pewnym wyobrażeniom obecnie nie są znane prawdziwe możliwości mobilizacyjne związków taktycznych, jak również nie w pełni jest znany potencjał sprzętu znajdującego się w armii rosyjskiej, czego doskonałym przykładem jest sprzęt pancerny. O ile stosunkowo precyzyjnie można określić liczbę czołgów pozostających obecnie w linii, w tym także czołgów T-90, czemu został poświęcony nr 7/2016 Wozów Bojowych Świata (http://sklep.wozybojowe.pl/kategoria/prasa/wozy-bojowe-swiata-nr-7-2016-t-90) o tyle niemal niemożliwe jest jednoznaczne określenie potencjału mobilizacyjnego. W istniejących jednostkach oraz tych, których  rozwinięcie przewiduje się w bardzo krótkim czasie liczbę czołgów szacuje się na 3 tys., w tym 1600 z kamerami termalnymi. Liczbę wozów, które mogą osiągnąć gotowość bojową, a są składowane w bazach przechowywania  oraz naprawy broni i techniki  ocenia się na 1400 czołgów. Oszacowanie dalszych kategorii mobilizacyjnych ze względu na utajnione dane jest już jednak niemalże niemożliwe i tylko można domniemywać, że jest to między 1300–1600 wozów, które mogłyby zostać wystawione w ciągu roku od ogłoszenia mobilizacji. Do tego jednak dochodzi również kategoria wozów oficjalnie wycofanych z arsenału Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz składowanych w Centralnych Bazach Rezerwy Czołgów, a dotyczy to tysięcy czołgów rodzin: T-62, T-64, T-72 oraz T-80. W 2014 roku w trybie alarmowym zdołano przetransportować w rejon Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej aż 80 czołgów T-64 dla dwóch brygad zmotoryzowanych. Na przełomie 2016 i 2017 roku strona rządowa w Syrii otrzymała zaś z rosyjskich zapasów pewną partię czołgów T-62M, oficjalnie przecież już dawno wycofanych ze służby. Dlatego też na podstawie bardzo ostrożnych szacunków niektórzy przypuszczają, że z tego źródła można w trakcie mobilizacji uzyskać około 3 tys. sprawnych i zdatnych do walki maszyn. Powyższy przykład pancernego potencjału Federacji Rosyjskiej pozwala sądzić, że możliwości szybkiego rozwinięcia mobilizacyjnego, jak i liczebność sił,  na wypadek konfliktu może być znacząco wyższa od tej, która jest podawana w oficjalnych dokumentach. Zjawisko to dotyczy zaś wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Bardzo wnikliwą analizę tego zagadnienia mogą Państwo znaleźć w przywołanym już tutaj numerze specjalnym Wozy Bojowe Świata: Pancerna potęga Rosji (http://sklep.wozybojowe.pl)

regulamin

Poprzez kontynuację wyrażasz zgodę na używanie cookies. więcej informacji / more info

Poprzez akceptację wyrażasz zgodę na używanie cookies np. byśmy mogli lepiej dostosować wyświetlanie treści do oczekiwań naszych czytelników. The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij / Close