Perspektywa Wyszehradu – panel ministerialny na Warsaw Security Forum

Dawid Niewdana

Sesja ministerialna podczas WSF 2016 / źródło: Warsaw Security Forum
Sesja ministerialna podczas WSF 2016 / źródło: Warsaw Security Forum

28 października br. odbył się trzeci, i zarazem ostatni dzień Warsaw Security Forum. Pierwszy panel, w którym uczestniczyli przedstawiciele ministerstw obrony Czech, Węgier i Polski, dotyczył perspektywy państw Wyszehradu w związku z warszawskim szczytem NATO.

W czasie trzeciego dnia Warsaw Security Forum 2016 odbył się panel ministerialny zatytułowany NATO po szczycie w Warszaw: perspektywa Wyszehradu (ang. NATO after the Warsaw Summit: a Visegrad perspective). Uczestnikami sesji byli: Daniel Kostoval, wiceminister w czeskim Ministerstwie Obrony odpowiedzialny za zaopatrzenie i uzbrojenie; Tamás Vargha, wiceminister w Ministerstwie Obrony Węgier; oraz Tomasz Szatkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej RP. Sesję moderował Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego i jednocześnie jej założyciel.

Podsekretarz Szatkowski zwrócił uwagę na konieczność dostosowania NATO do nowego środowiska. Jak podkreślił, Sojusz przed wybuchem tzw. kryzysu ukraińskiego w marcu 2014 roku zmierzało do adaptacji do nowego otoczenia. Obecnie musi zostać położony większy nacisk na trwałą obecność na wschodniej flance Sojuszu oraz możliwość wzmacniania tych sił w razie potrzeby.

Wiceminister Vargha podkreślił istnienie dwóch kierunków, z których płynie zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego: wschodni i działalność Rosji oraz południowy i destabilizacja Bliskiego Wschodu. Racjonalnie oceniając sytuację, dla Varghi większe zagrożenie niósł za sobą kierunek południowy, na które Węgry są bardziej narażone. Mając na względzie ten rozdźwięk w zagrożeniach, wiceminister stwierdził, że osiągnięcie pełnej solidarności sojuszniczej w odniesieniu zarówno do kierunku południowego, jak i wschodniego będzie trudne. Sytuacja ta wynika nie tylko z różnej percepcji zagrożenia, ale też z samego charakteru: na wschodniej flance działania skupione są raczej na konwencjonalnych metodach militarnych, natomiast flanka południowa mierzy się aktualnie z nowym zagrożeniem, z którym Sojusz do tej pory się nie zmagał.

Tamas Vargha poruszył także temat zdolności obronnych samej Europy. Jak stwierdził, państwa [europejskie – red] podkreśliły, że nie mają zamiaru tworzenia wojsk, ale Europa powinna być w stanie obronić się sama. W tym kontekście też wiceminister zarysował pewien scenariusz, który może się spełnić: jak dowiedział się od greckiego ministra, istnieje prawdopodobieństwo tego, że Pakistan każe odejść grupie 1,5 miliona, a nawet 2,5 miliona uchodźców z Afganistanu, którzy obecnie znajdują się na terenie Pakistanu. Ich jedynym kierunkiem podróży może się okazać wówczas Europa, na co Stary Kontynent powinien być przygotowany.

Daniel Kostoval, czeski wiceminister zwrócił natomiast uwagę na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jak stwierdził Kostoval, implementacja decyzji szczytu z Warszawy raczej nie będzie zaburzona, przynajmniej w początkach nowej prezydentury (wybory w Stanach Zjednoczonych odbędą się 8 listopada, a nowy prezydent rozpocznie kadencję 20 stycznia 2017 roku – red.). Wiceminister uważa, że na początku kadencji administracja oczekuje na ruchy prezydenta, więc jest niejako w letargu.

Niemniej jednak, Kostoval stwierdził, że jeżeli spojrzymy na historię NATO, to jest to historia o amerykańskich inicjatywach zachęcających Europejczyków do robienia więcej. Podniósł tym samym istotny problem oskarżeń o „jazdę na gapę” niektórych państw europejskich, które nie osiągają wymaganych wydatków na uzbrojenie na poziomie 2% PKB. Kostoval podkreślił, że obecny trend jest zadowalający, jednak państwa europejskie nadal muszą robić więcej po to, by utrzymać Sojusz silnym i efektywnym.

Warsaw Security Forum jest doroczną konferencją o polityce bezpieczeństwa w relacjach pomiędzy Unią Europejską, NATO i Rosją.­­ W dniach 26-28 października 2016 roku odbyła się trzecia edycja konferencji, organizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.

Oficjalna strona internetowa Warsaw Security Forum: http://warsawsecurityforum.org/

regulamin

Poprzez kontynuację wyrażasz zgodę na używanie cookies. więcej informacji / more info

Poprzez akceptację wyrażasz zgodę na używanie cookies np. byśmy mogli lepiej dostosować wyświetlanie treści do oczekiwań naszych czytelników. The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij / Close