Ćwiczenia Brilliant Jump II – test szpicy NATO

Dawid Niewdana

17 maja 2016 roku rozpoczeła się trzecia faza ćwiczeń, których zwieńczeniem będzie certyfikacja Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego ze Szczecina do dowodzenia Połączonymi Siłami Natychmiastowej Odpowiedzi NATO (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF, popularnie zwana szpicą NATO). W czasie tegorocznych ćwiczeń, do Polski przybędzie 1500 żołnierzy wraz z ekwipunkiem z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Albanii.
Ćwiczenia tak zwanej szpicy NATO organizowane są po raz drugi w historii. Pierwsze, o kryptonimie Szlachetny skok (Noble Jump), odbyły się 9-19 czerwca 2015 roku. Miejscem ich przeprowadzania była Polska, podobnie jak w przypadku tegorocznej edycji. W Noble Jump zaangażowane były jednostki z Czech, Niemiec, Norwegii, Holandii, Belgii i Polski.

Cztery fazy ćwiczeń

Tegoroczne ćwiczenia rozpoczęły się pierwszą fazą o kryptonimie Doskonały skok (Brilliant Jump – Alertex, czyli ćwiczenia sprawdzające gotowość w razie alarmu). Ten etap, przeprowadzony od 1 do 10 kwietnia br. miał na celu przetestowanie procedur aktywacyjnych Sił Natychmiastowej Odpowiedzi NATO w wypadku zagrożenia dla Sojuszu. Należy podkreślić, że na tym etapie wszystkie działania były tylko „na papierze”, ponieważ nie rozlokowano żadnych sił. W tej fazie ćwiczeń uczestniczyła Kwatera Główna NATO w Europie (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE), a także jednostki z Hiszpanii, Holandii i Polski.

Trident Joust, czyli kryptonim drugiej fazy ćwiczeń, odbyła się kilka dni po zakończeniu pierwszej. Tym razem uczestniczyli w niej żołnierze z Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego z Szczecina i podległej Korpusowi Jednoski Integracyjnej NATO (NATO Force Integration Unit, NFIU) z Bydgoszczy. Celem drugiej fazy było przećwiczenie współdziałania w planowaniu przyjęcia VJTF na wschodniej flance Sojuszu.

Faza trzecia ćwiczeń (o kryptonimie Doskonały skok II (Brilliant Jump II – Deployex) ma na celu sprawdzenie możliwości przerzutu sił bardzo wysokiej gotowości do punktu zapalnego. Chodzi o przerzut zarówno ekwipunku, w tym pojazdów, jak i żołnierzy drogą lądową, morską i powietrzną, następnie przyjęcie ich w miejscu docelowym i skierowanie do rejonu działań. Sprzęt wojskowy dotrze do Polski drogą lądową (do portu w Szczecinie), natomiast żołnierze wylądują na lotnisku we Wrocławiu. Ich punktem spotkania będą poligony w Żaganiu i Świętoszowie.
Ostatnia, finalna faza ćwiczeń odbędzie się w dniach 27 maja – 3 czerwca 2016 roku na poligonach, do których dotrą żołnierze i ekwipunek podczas Brilliant Jump II. Ten etap ma na celu przeprowadzenie ćwiczeń kończących, w której uczestniczyć będą wszystkie jednostki zaangażowane w tegoroczną edycję testowania VJTF. Kryptonim czwartej fazy to Doskonała zdolność (Brilliant Capability).

Certyfikacja Korpusu ze Szczecina

Cztery fazy ćwiczeń wymienione wyżej zakończą się certyfikacją szczecińskiego korpusu. Oznacza to, że od tego momentu jednostka ze Szczecina będzie mogła w razie konieczności dowodzić Siłami Natychmiastowej Odpowiedzi NATO, gdy zostanie podjęta decyzja o ich rzeczywistym przerzuceniu do Polski w razie konfliktu, a także gdy to Polska będzie tworzyć szpicę w określonym roku.

Obecnie państwem ramowym VJTF (czyli głównym, które dostarcza jednostek do stworzenia sił) jest Hiszpania. To właśnie 7. Brygada Lekkiej Piechoty Galicia w 2016 roku tworzy szpicę NATO i to żołnierze tej jednostki znajdą się w Polsce już 17 maja. Następnymi państwami dowodzącymi Połączonymi Siłami Natychmiastowej Odpowiedzi NATO w najbliższych latach będą kolejno: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy, a w roku 2021 najprawdopodobniej Polska.

Ćwiczenia te mają związek ze zbliżającym się szczytem NATO w dniach 8-9 lipca 2016 roku w Warszawie. Do tego czasu, Korpus ze Szczecina uzyska certyfikację do przyjęcia i ewentualnego dowodzenia siłami szpicy. Ponadto, część jednostek uczestniczących w ćwiczeniach VJTF w Polsce pozostaną w naszym państwie na ćwiczenia Anakonda 2016. Są to największe ćwiczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego od czasu zakończenia zimnej wojny. Udział w nich wezmą siły zbrojne 24 państw członkowskich i partnerskich, łącznie około 30 tysięcy żołnierzy. Odbędą się one w dniach 7-17 czerwca 2016 roku.

***

Siły Szybkiego Reagowania NATO (NATO Response Force) są pozostającymi w stałej gotowości, zaawansowanymi technologicznie międzynarodowymi siłami, składającymi się z komponentów lądowego, morskiego, powietrznego oraz sił specjalnych. Mogą zostać użyte do zapewnienia szybkiej odpowiedzi na kryzysy w ramach kolektywnej obrony lub innych operacji zarządzania kryzysowego.

Decyzja o ich utworzeniu zapadła na szczycie NATO w Pradze w listopadzie 2002 roku. Na szczycie NATO w Newport we wrześniu 2014 roku postanowiono o stworzeniu Połączonych Sił Natychmiastowej Odpowiedzi NATO (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), czyli tak zwanej szpicy Sojuszu. Siły te mają liczyć 5 tysięcy żołnierzy wraz z ekwipunkiem i wsparciem. Ich gotowość bojowa zostanie ogłoszona w 2017 roku. VJTF mają być możliwe do przerzutu w dowolny rejon w ciągu kilku dni od podjęcia takiej decyzji.

regulamin

Poprzez kontynuację wyrażasz zgodę na używanie cookies. więcej informacji / more info

Poprzez akceptację wyrażasz zgodę na używanie cookies np. byśmy mogli lepiej dostosować wyświetlanie treści do oczekiwań naszych czytelników. The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij / Close