Ochrona granic – najważniejsze wyzwania

Ziemowit Józwik

Ochrona granic
Fot. Straż Graniczna

Wpływ na bezpieczeństwo granic Polski mają nie tylko bezpośrednie, tradycyjne zagrożenia, takie jak np. przemyt, nielegalny obrót towarami, nieuprawnione przekroczenia granicy, ale również zewnętrzne czynniki instytucjonalne, wynikające ze współzależności w ramach członkostwa w organizacjach międzynarodowych – Unii Europejskiej czy NATO. Powoduje to wiele wyzwań, które szczególnie uwidoczniły się w związku ze zjawiskiem masowej imigracji do Unii.

Polska dotychczas nie została bezpośrednio dotknięta napływem uchodźców z regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Co więcej, w związku z rzeczywistą nieefektywnością mechanizmu relokacji, naszego kraju nie dotyka także problem ich osiedlania. Mimo to, Polska musi sprostać wyzwaniom natury instytucjonalnej, wynikającym ze środków zaradczych, które podejmuje Unia Europejska (UE). Potencjalnie mogą one mieć bowiem wpływ na bezpieczeństwo naszych granic. Władze Polski są też zmuszone do zajęcia stanowiska wobec różnorodnych postulatów reform wewnątrz strefy Schengen. Konkretne implikacje dla bezpieczeństwa granic Polski ma również proces liberalizacji wizowej UE–Ukraina. Najbliższe miesiące najprawdopodobniej okażą się rozstrzygające dla debaty na temat powyższych zagadnień.

Tuż przed końcem 2015 roku Komisja Europejska (KE) przedstawiła zarówno obszerny pakiet legislacyjny, zawierający m.in. projekt utworzenia nowej Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, jak i istotną nowelizację tzw. kodeksu granicznego Schengen. Opublikowano również ostatni raport dotyczący postępu prac nad implementacją planu działań na rzecz ruchu bezwizowego UE–Ukraina, którego konsekwencją może być zniesienie wiz do końca lipca 2016 roku. Oznacza to, że w najbliższym czasie dojdzie do istotnej zmiany determinujących bezpieczeństwo granic Polski warunków, których jeszcze kilka miesięcy temu nie można było się spodziewać.

Więcej w pierwszym numerze „Bezpieczeństwo i Obronność”

regulamin

Poprzez kontynuację wyrażasz zgodę na używanie cookies. więcej informacji / more info

Poprzez akceptację wyrażasz zgodę na używanie cookies np. byśmy mogli lepiej dostosować wyświetlanie treści do oczekiwań naszych czytelników. The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij / Close