Cyberbezpieczeństwo Polski w obliczu aktualnych i przyszłych wyzwań

autor: Joanna Świątkowska

Cyberbezpieczeństwo Polski w obliczu aktualnych i przyszłych wyzwań
Fot. Fotolia

Cyberbezpieczeństwo jest strategicznym wyzwaniem oraz kluczowym elementem bezpieczeństwa narodowego – to twierdzenie powoli staje się niemal oczywiste. Najważniejsi gracze globalnej sceny politycznej kwestie związane z cyberprzestrzenią stawiają w centrum swoich działań. Co więcej, rozumieją, że aby bezpiecznie funkcjonować w obszarze cyfrowym nie wystarczą odpowiednie działania techniczne – potrzeba także zdecydowanych i efektywnych decyzji politycznych.

 
W  ostatnich latach dyskusja na temat roli i znaczenia cyberbezpieczeństwa zaczęła być częściej podejmowana także na gruncie polskim. Wydaje się, że powinno iść to w parze z zaawansowanymi działaniami podnoszącymi poziom cyberbezpieczeństwa kraju. Tymczasem w rzeczywistości Polska jest dalece nieprzygotowana na tę nową formę zagrożeń, a przez długi czas władze zdawały się nie dostrzegać powagi wyzwań. Warto zatem dokonać analizy stanu systemu, który powinien zapewnić wysoki poziom bezpiecznego funkcjonowania Polski w cyberprzestrzeni. W celu zmaksymalizowania użyteczności wniosków, analizie powinno towarzyszyć przedstawienie kontekstu i czynników, które mogą wpływać na to, na jakie zagrożenia z cyberprzestrzeni trzeba być przygotowanym.

Cyberbezpieczeństwo wymaga stosowania najlepszych i najbardziej skutecznych rozwiązań na poziomie technicznym. Konieczne jest także m.in. wdrożenie odpowiednich procedur, rozwiązań organizacyjnych, zaplanowanie skutecznej współpracy oraz przede wszystkim wzmacnianie wiedzy i świadomości. O efektywne regulacje prawne oraz odpowiednie rozwiązania instytucjonalne należy zadbać również na poziomie państwa. Aby odpowiednio podejść do problemu musimy dokonać strategicznej analizy zagadnienia, odpowiedzieć na pytanie, co i jak chronić oraz określić odpowiednie role i odpowiedzialności.

Skuteczna realizacja zadań z zakresu zapewniania bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni możliwa będzie tylko wtedy, gdy w pierwszej kolejności uświadomimy sobie wielowymiarowość oraz złożoność samego problemu. Cyberbezpieczeństwo jest bardzo pojemnym znaczeniowo słowem i odnosi się do możliwego przeciwdziałania zagrożeniom płynącym z cyberprzestrzeni, reagowania na zaistniałe incydenty oraz minimalizowania ich skutków. Istnieje wiele kategorii tych zagrożeń. Dla pewnego uproszczenia można identyfikować je, wskazując na główne grupy aktorów, prowadzące wrogie działania przeciwko lub za pomocą narzędzi teleinformatycznych. W celu przeanalizowania środowiska bezpieczeństwa cyberprzestrzeni pomocne jest także określenie motywacji działań poszczególnych graczy.

Więcej w pierwszym numerze „Bezpieczeństwo i Obronność”

regulamin

Poprzez kontynuację wyrażasz zgodę na używanie cookies. więcej informacji / more info

Poprzez akceptację wyrażasz zgodę na używanie cookies np. byśmy mogli lepiej dostosować wyświetlanie treści do oczekiwań naszych czytelników. The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij / Close